Farní rada

Římskokatolické farnosti – děkanství Jablonné v Podještědí

Zápis z farní rady dne 16. září 2021

Členové z titulu služby

P. Pavel M. Mayer OP
P. Štěpán M. Filip OP
S. M. Ludmila Havlíková OP
S. M. Roberta Ševčíková OP
Mgr. Karel Spal

Členové ustanovení na základě delegace

Ing. Zdeněk Hanzl za Tělovýchovnou jednotu Sokol
Bc. Filip Humpl za rekreanty
Mgr. Michaela Jana Kvapilová za Místní sdružení laiků sv. Dominika
Bc. Jana Lapková za Centrum svaté Zdislavy
Barbora Spalová, Ph.D. za Farní scholu
Mgr. Daniela Pastorková za Město Jablonné

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz