logo

Projekt

BAZILIKA SV. VAVŘINCE A SV.ZDISLAVY

V JABLONNÉM V PODJEŠTĚDÍ

 

je spolufinancován Evropskou unií.

logo


 
Název projektu: Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí
Program: 11703 – Integrovaný regionální operační program (IROP)
Identifikační číslo EIS: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004625
Poskytovatel projektu: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Účastník projektu: Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí
Termín realizace projektu: 2020-2023

Projekt řeší nevyhovující stav nemovité kulturní památky a předmětem projektu jsou nezbytné stavební a restaurátorské práce na objektu a na mobiliáři a součástí je také vytvoření nové expozice a digitalizace památky včetně mobiliáře a její zpřístupnění veřejnosti na webu.

 

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Integrovaný regionální operační program

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz