Výtvarná soutěž V srdci paní Zdislavy

VII. ročník výtvarné soutěže na téma

Svatá Zdislava, skvělá manželka a milující matka

Výtvarná soutěž V srdci paní Zdislavy

7. ročník výtvarné soutěže pro žáky MŠ, ZŠ, ZUŠ a jednotlivce ve věku 5 –15 let

Oficiální leták k soutěži ve formátu PDF
1. stránka
2. stránka

Téma 7. Ročníku: Svatá Zdislava, skvělá manželka a milující matka

Zdislavě bylo asi něco přes patnáct let, když se provdala za pana Havla z rodu Markvarticů. Po dostavbě strážního hradu se pan Havel začal psát „z Lemberka“. Je možné, že na Lemberku novomanželé po svatbě i bydleli. Ale je též možné, že obývali dům přímo v městě Jablonném. Z jejich vzájemné lásky vzešly čtyři děti: Havel, Markéta, Jaroslav a Zdislav.

Paní Zdislava milovala svého manžela a byla mu velkou oporou. Při častých výjezdech pana Havla mimo Lemberk se vzorně starala o rodinu, sídlo a celé panství. Vynikala velkou láskou ke všem potřebným.

Dnešní doba vidí ve svaté Zdislavě skvělý vzor křesťanské manželky a milující matky. Petr Piťha považuje svatou Zdislavu za svým způsobem nejdůležitější světici našich kulturních dějin, protože na rozdíl od jiných světců nehrála žádnou významnou roli v politických dějinách země, ale stala se svatou pro svůj příkladný život jak ve své rodině, tak i ve službě druhým.

Svatá Zdislava, patronka rodin, nám ukazuje, jak život v manželství může být krásný, plodný a plný lásky a pokoje.

Pokyny pro soutěžící:

Seznamte se s příběhem svaté Zdislavy, který Vám předkládáme, popovídejte si o něm s dětmi a hledejte společně s nimi vhodné náměty k výtvarnému zpracování. Pokuste se dodržet zadané téma, komise k tomu při hodnocení přihlíží.

Formát: čtvrtka, kreslící karton, papír / formát max. A3
Technika: libovolná (malba, kresba, grafika, koláž, komiks atd.)

Práci prosím vzadu čitelně označte:
jméno a příjmení, věk dítěte – důležité pro zařazení do správné kategorie!
adresa domů (případně na školu)
funkční e-mailová adresa na rodiče nebo učitele pro další komunikaci (zasíláme jednotlivě pozvání na vernisáž a vyhlášení výsledků, aby byli všichni včas informováni)

Výtvarné práce můžete zasílat do 28. 2. 2022 na adresu:
Klášter dominikánů, ul. Klášterní 33, 471 25 Jablonné v Podještědí
(obálku označte: V srdci paní Zdislavy)

Výstava všech prací: v ambitech kláštera dominikánů v Jablonném v Podještědí od 1. května do 15. července 2022 (v případě změny budeme včas informovat).

O vernisáži a vyhlášení výsledků vás budeme informovat

na adresách a e-mailech, které přiložíte k výtvarným dílům!

Kategorie: 5 – 8 let, 9 – 12 let, 13 – 15 let

V každé kategorii budou oceněny tři výtvarné práce. Komise udělí také mnoho různých mimořádných ocenění, o kterých rozhodne až během hodnocení.

Výherci získají diplom a zajímavé ceny (např. výtvarné potřeby, knihy, omalovánky, upomínkové předměty se zdislavskou tématikou, pexesa a jiné dárkové předměty).

Hodnotící komise:
fr. Pavel Maria Mayer OP/ strážce hrobu sv. Zdislavy
Barbora Spalová/ Centrum sv. Zdislavy
MgA. Soňa Třeštíková/ výtvarnice / Nový Bor
Markéta Váchalová Vojtíšková/ učitelka ZUŠ Jablonné v Podještědí
Honza Volf/ výtvarník / Praha

Informace můžete sledovat také na facebookové stránce: facebook.com/vsrdcipanizdislavy

 

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz