Výtvarná soutěž V srdci paní Zdislavy

VIII. ročník výtvarné soutěže na téma

Svatá Zdislava a my dnes

Výtvarná soutěž V srdci paní Zdislavy

8. ročník výtvarné soutěže pro žáky MŠ, ZŠ, ZUŠ a jednotlivce ve věku 5 –15 let

Oficiální leták k soutěži
1. stránka
2. stránka

Téma 8. Ročníku: Svatá Zdislava a my dnes

Čím svatá Zdislava promlouvá nejvíce do dnešní doby? V čem je nám nejvíce příkladem? Někdo by řekl, že soucitem s potřebnými, citlivým srdcem ke každému, kdo je v tísni a nouzi. Je pravda, že takto sv. Zdislava jednala, a tak ji i my dnes poznáváme.
Přesto je ještě něco, co je možná více aktuální a inspirativní pro naši dobu: Zdislavina víra a Zdislavina rodina. Celá osobnost světice vyrůstá a rozkvétá z hlubokého, osobního a živého vztahu s Pánem Ježíšem Kristem. Též ona by mohla říci s apoštolem Pavlem: „Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus“. Taková víra a taková láska nám dnes chybí a právě sv. Zdislava by nám k ní mohla pomoci.
Paní Zdislava jistě viděla své hlavní poslání ve vlastní rodině. Uvědomovala si důležitost manželství – celoživotního svazku lásky jednoho muže a jedné ženy. Viděla věrné a láskyplné manželství jako ideální prostředí pro růst dětí. Svatá Zdislava, patronka rodin, nás svým příkladem i dnes osvěcuje a posiluje.

Pokyny pro soutěžící:
Seznamte se s příběhem svaté Zdislavy, který Vám předkládáme, popovídejte si o něm s dětmi a hledejte společně s nimi vhodné náměty k výtvarnému zpracování. Pokuste se dodržet zadané téma, komise k tomu při hodnocení přihlíží.
Formát: čtvrtka, kreslící karton, papír / formát max. A3
Technika: libovolná (malba, kresba, grafika, koláž, komiks atd.)

Práci prosím vzadu čitelně označte:
jméno a příjmení, věk dítěte – důležité pro zařazení do správné kategorie!
adresa domů (případně na školu)
funkční e-mailová adresa na rodiče nebo učitele pro další komunikaci (zasíláme jednotlivě pozvání na vernisáž a vyhlášení výsledků, aby byli všichni včas informováni)
Výtvarné práce můžete zasílat do 28. 2. 2023 na adresu:
Klášter dominikánů, ul. Klášterní 33, 471 25 Jablonné v Podještědí
(obálku označte: V srdci paní Zdislavy)

Výstava všech prací: v ambitech kláštera dominikánů v Jablonném v Podještědí od 1. května do 15. července 2023 (v případě změny budeme včas informovat).
O vernisáži a vyhlášení výsledků vás budeme informovat na adresách a e-mailech, které přiložíte k výtvarným dílům!

Kategorie: 5 – 8 let, 9 – 12 let, 13 – 15 let
V každé kategorii budou oceněny tři výtvarné práce. Komise udělí také mnoho různých mimořádných ocenění, o kterých rozhodne až během hodnocení.
Výherci získají diplom a zajímavé ceny (např. výtvarné potřeby, knihy, omalovánky, upomínkové předměty se zdislavskou tématikou, pexesa a jiné dárkové předměty).

Informace můžete sledovat také na facebookové stránce: facebook.com/vsrdcipanizdislavy

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz