Kontakt

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 471 25  Jablonné v Podještědí

P. Štěpán Maria Filip OP vikář kláštera i farnosti stepan@op.cz tel. 606 708 011
P. Angelik Mička OP farní vikář tel. 605 075 156
P. Pavel Maria Mayer OP představený a děkan pavel@op.cz tel. 602 858 800
Zájemci o návštěvu kláštera prohlídky a pobyt host.zdislava@op.cz tel. 737 911 424
Sestry dominikánky Centrum pro rodiny roberta@dominikanka.cz www.zdislava.cz

Prosba o podporu

Prosíme o Vaši pomoc při celkové opravě baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy. Ta zahrnuje rekonstrukci krovu, opravu lucerny na kopuli, novou elektrifikaci a  osvětlení baziliky, opravu věžních hodin, rekonstrukci varhan, nový vstup a obnovu podzemí, restaurování části mobiliáře a novou fasádu průčelí.

Celkový rozpočet opravy projektu IROP činí 56 340 569,- Kč, dotace EFRR činí 47 889 484,- Kč 

Prosíme Vás o dar na pokrytí rozdílu

číslo účtu 903503389/0800

s variabilním symbolem 777

Všem dárcům děkujeme. Za dobrodince baziliky se modlíme a pravidelně sloužíme Mši svatou.

P. Pavel M. Mayer OP, rektor baziliky.

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz