Kontakt

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí,
Klášterní 33,
471 25  Jablonné v Podještědí

P. Augustin Prokop OP vikář kláštera augustin@op.cz tel. 724 244 148
P. Angelik Mička OP farní vikář tel. 605 075 156
P. Pavel Maria Mayer OP představený pavel@op.cz tel. 602 858 800
Zájemci o návštěvu kláštera prohlídky a pobyt hoste@zdislava.cz tel. 737 911 424
Sestry dominikánky jablonne@dominikanky.cz www.dominikanky.cz

Prosba o podporu


V bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy dosloužily v létě 2019 varhany. Bylo nutné přistoupit ke stavbě nového nástroje. Rozpočet nových varhan s dvaceti rejstříky a 1500 píšťalami činí
cca 3 400 000,- Kč
. Prosíme Vás o dar na tento účel.

903503389/0800

s variabilním symbolem 444 


Prosíme o pomoc k dokončení rekonstrukce krovu kopule baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy a k nové elektrifikaci a osvětlení baziliky. Rozhodnete-li se nám pomoci, pošlete, prosím, dar na běžný účet Kláštera dominikánů Jablonné v Podještědí:

903503389/0800

s variabilním symbolem 777 

Všem dárcům velmi děkujeme.
Za dobrodince kláštera a baziliky se modlíme a pravidelně sloužíme Mši svatou. Vděčně P. Pavel M. Mayer OP, rektor baziliky.

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz