Petrovice

Římskokatolické farnosti – děkanství Jablonné v Podještědí

Filiální kostel Nejsvětější Trojice v Petrovicích byl postaven a vysvěcen 11. 11. 1816.
Nyní probíhá jeho postupná obnova. Střecha kostela dostala novou krytinu. Byla vyměněna okna v lodi kostela a obnovena fasáda průčelí. Nyní se chystáme k rekonstrukci zbývajících oken v presbytáři a sakristii a k vysoušení kostela dokonalejším odvodem dešťové vody. Rádi bychom, aby kostel sloužil jako vícefunkční prostor (bohoslužby, výstavy, koncerty, divadlo,…) otevřený pro všechny.
K obnově přispívají MK ČR, Liberecký kraj, Římskokatolická farnost Jablonné, Diecéze litoměřická, Město Jablonné, místní obyvatelé a rekreanti. Všem dárcům děkujeme.

P. Pavel M. Mayer OP, děkan

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz