Celková obnova baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí – II. etapa


Identifikační číslo EIS:
 CZ.06.04.04/00/22_051/0003680

Cíl a výstup projektu:
Cílem projektu je zajištění ochrany kulturního dědictví a zpřístupnění dosud nepřístupných částí památky. Výstupem projektu budou tři zrestaurované oltáře a zpřístupnění doposud nepřístupných prostor v objektu národní kulturní památky.

Název projektu: Celková obnova baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí – II. etapa
Identifikační číslo EIS: CZ.06.04.04/00/22_051/0003680

Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Priorita: Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Účel dotace: Revitalizace památek a parků u památek

Příjemce dotace: Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí
Termín realizace projektu: 2023–2026

Cíl a výstup projektu: Cílem projektu je zajištění ochrany kulturního dědictví a zpřístupnění dosud nepřístupných částí památky. Výstupem projektu budou tři zrestaurované oltáře a zpřístupnění doposud nepřístupných prostor v objektu národní kulturní památky.

Výše dotace EU: 10 726 355,20 Kč
Soukromé zdroje: 4 597 009,37 Kč
Celková částka: 15 323 365,00 Kč
Bazilika Jablonné v Podještědí

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz