Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy prochází celkovou obnovou

Celková obnova je v rámci projektu IROP financovaného z dotací Evropského fondu regionálního rozvoje. Na obnovu baziliky přispívá též Liberecký kraj, město Jablonné, Česká dominikánská provincie a mnoho dalších dobrodinců, bez nichž by se tato barokní perla severních Čech nemohla zaskvít v původní kráse.

Prosíme o Vaši pomoc při celkové opravě baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy. Rekonstrukce zahrnuje opravu krovu, lucerny na kupoli, novou elektrifikaci a osvětlení baziliky, opravu věžních hodin, rekonstrukci varhan, nový vstup a obnovu podzemí a restaurování části mobiliáře. Celkový rozpočet opravy projektu IROP činí 56 340 569,- Kč, dotace EFRR činí 47 889 484,- Kč

Prosíme Vás o dar na pokrytí rozdílu číslo účtu 903503389/0800 s variabilním symbolem 777. Všem dárcům děkujeme. Za dobrodince baziliky se modlíme a pravidelně sloužíme Mši svatou.
P. Pavel M. Mayer OP, rektor baziliky.

Rekonstrukce baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy

Vstříc zašlé kráse

Srdečně vás zveme k návštěvě ambitu Kláštera dominikánů v Jablonném v Podještědí. Do konce roku 2023 je zde instalována nová expozice Vstříc zašlé krásepozvánka a plakát, která na fotografiích zachycuje náročné etapy rekonstrukce zdejší baziliky.

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz