VELKÉ  JUBILEUM 800 let od narození

SVATÉ  PANÍ  ZDISLAVY

Začínáme slavit velké Zdislavino jubileum. Uvádí se, že se Zdislava narodila v Křižanově  okolo roku 1220. Mladá Zdislava se provdala na sever Čech za pana Havla z Lemberka. Pouhých patnáct let stačilo, aby zde vyrostla v úžasnou světici. Byla skvělou milující manželkou a obětavou matkou čtyř dětí. Na srdci jí leželi všichni potřební, zvláště chudí a nemocní. Spolu s manželem budovala kostel, klášter a špitál, ve kterém ošetřovala nemocné a uzdravovala je. Zemřela v Kristových letech r. 1252 strávena láskou rozdávanou na všechny strany. Lidé jsou po staletí fascinováni jejím životem. Stále přicházejí prosit o pomoc a přímluvu k jejímu hrobu v Jablonném v Podještědí. Hlavní oslavy Jubilea sv. Zdislavy, patronky rodin, budou 1. 5. a 29 .5. 2021. Na shledanou v Jablonném se těší P. Pavel Maria Mayer OP, rektor baziliky

Kontakty

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 471 25 Jablonné v Podještědí,
IČ 183 83 807
Římskokatolická farnost – děkanství
Jablonné v Podještědí, Klášterní 33,
471 25 Jablonné v Podještědí, IČ 708 36 574

 

Prosba o podporu

Prosíme o Vaši pomoc při celkové opravě baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy. Ta zahrnuje rekonstrukci krovu, opravu lucerny na kopuli, novou elektrifikaci a  osvětlení baziliky, opravu věžních hodin, rekonstrukci varhan, nový vstup a obnovu podzemí, restaurování části mobiliáře a novou fasádu průčelí.

Celkový rozpočet opravy projektu IROP činí 56 340 569,- Kč, dotace EFRR činí 47 889 484,- Kč 

Prosíme Vás o dar na pokrytí rozdílu

číslo účtu 903503389/0800

s variabilním symbolem 777

Všem dárcům děkujeme. Za dobrodince baziliky se modlíme a pravidelně sloužíme Mši svatou.

P. Pavel M. Mayer OP, rektor baziliky.

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz