VELKÉ  JUBILEUM
800 let od narození

SVATÉ  PANÍ  ZDISLAVY

Začínáme slavit velké Zdislavino jubileum. Uvádí se, že se Zdislava narodila v Křižanově  okolo roku 1220. Mladá Zdislava se provdala na sever Čech za pana Havla z Lemberka. Pouhých patnáct let stačilo, aby zde vyrostla v úžasnou světici. Byla skvělou milující manželkou a obětavou matkou čtyř dětí. Na srdci jí leželi všichni potřební, zvláště chudí a nemocní. Spolu s manželem budovala kostel, klášter a špitál, ve kterém ošetřovala nemocné a uzdravovala je. Zemřela v Kristových letech r. 1252 strávena láskou rozdávanou na všechny strany. Lidé jsou po staletí fascinováni jejím životem. Stále přicházejí prosit o pomoc a přímluvu k jejímu hrobu v Jablonném v Podještědí. Hlavní oslavy Jubilea sv. Zdislavy, patronky rodin, budou 1. 5. a 29 .5. 2021.
Na shledanou v Jablonném se těší P. Pavel Maria Mayer OP, rektor baziliky

Kontakty

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 471 25 Jablonné v Podještědí,
IČ 183 83 807
Římskokatolická farnost – děkanství
Jablonné v Podještědí, Klášterní 33,
471 25 Jablonné v Podještědí, IČ 708 36 574

 

Prosba o podporu


V bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy dosloužily v létě 2019 varhany. Bylo nutné přistoupit ke stavbě nového nástroje. Rozpočet nových varhan s dvaceti rejstříky a 1500 píšťalami činí
cca 3 400 000,- Kč
. Prosíme Vás o dar na tento účel.

903503389/0800

s variabilním symbolem 444 


Prosíme o pomoc k dokončení rekonstrukce krovu kopule baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy a k nové elektrifikaci a osvětlení baziliky. Rozhodnete-li se nám pomoci, pošlete, prosím, dar na běžný účet Kláštera dominikánů Jablonné v Podještědí:

903503389/0800

s variabilním symbolem 777

 

Všem dárcům velmi děkujeme.
Za dobrodince kláštera a baziliky se modlíme a pravidelně sloužíme Mši svatou.

Vděčně P. Pavel M. Mayer OP, rektor baziliky.

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz