Svatá Zdislava z Lemberka

Milující manželka a matka čtyř dětí. Proslula dobrotou a obětavou službou všem potřebným. S manželem panem Havlem vybudovala kostel, klášter a špitál, v kterém ošetřovala nemocné a mnoho jich uzdravila. Je patronkou Libereckého kraje, Litoměřické diecéze, České dominikánské provincie a patronkou rodin.

Nad jejím hrobem byl v letech 1699-1729 postaven chrám, který se stal perlou baroka na severu Čech. V roce 1996 byl papežem Janem Pavlem II. tento chrám povýšen na baziliku (minor) svatého Vavřince a sv. Zdislavy. Lidé jsou po staletí fascinováni životem sv. Zdislavy. Stále přicházejí prosit o pomoc a přímluvu k jejímu hrobu v Jablonném v Podještědí.

V roce 2020 až 2023 v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy probíhá rozsáhlá rekonstrukce, kterou pomáhá spolufinancovat Evropský fond pro regionální rozvoj. Bazilika je z toho důvodu pro veřejnost uzavřena. Bohoslužby se konají v kapli sv. Zdislavy, která se nachází v prostorách kláštera bratří dominikánů.

Hlavní pouť ke sv. Zdislavě bude 27. května 2023

Kontakty

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 471 25 Jablonné v Podještědí,
IČ 183 83 807
Římskokatolická farnost – děkanství
Jablonné v Podještědí, Klášterní 33,
471 25 Jablonné v Podještědí, IČ 708 36 574

 

Prosba o podporu

Prosíme o Vaši pomoc při celkové opravě baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy. Ta zahrnuje rekonstrukci krovu, opravu lucerny na kupoli, novou elektrifikaci a  osvětlení baziliky, opravu věžních hodin, rekonstrukci varhan, nový vstup a obnovu podzemí a restaurování části mobiliáře.

Celkový rozpočet opravy projektu IROP činí 56 340 569,- Kč, dotace EFRR činí 47 889 484,- Kč 

Prosíme Vás o dar na pokrytí rozdílu

číslo účtu 903503389/0800

s variabilním symbolem 777

Všem dárcům děkujeme. Za dobrodince baziliky se modlíme a pravidelně sloužíme Mši svatou.

P. Pavel M. Mayer OP, rektor baziliky.

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz