Všemohoucí Bože, Prameni světla a moudrosti, vznešený Původce všeho bytí!

Vkládáme s důvěrou  do Tvých rukou opravu naší baziliky. Stůj při nás v průběhu opravy a dej nám dílo zdárně dokončit. Provázej veškeré rozhodování svým Svatým Duchem. Ochraňuj všechny, kteří budou pracovat na její obnově. Odevzdáváme Ti veškeré starosti s finančním zajištěním a děkujeme Ti za všechny dárce, kteří přispívají na dílo obnovy. Dej, aby bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy byla požehnáním pro naší farní rodinu a pro všechny poutníky. Ať je i v budoucnu místem, kde Ty přebýváš a my tvoříme živé společenství.

O to Tě prosíme skrze Krista našeho Pána.  Amen.

Svatá Maria, prostřednice všech milostí, oroduj za nás.

Svatý Josefe, svatý Vavřinče a sv. Zdislavo, orodujte za nás.

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz