Farnost

Všechno o našem společenství a jeho aktivitách. Připravujeme pro vás vždy čerstvě aktualizovaný Farní zpravodaj a další důležité texty.

Zpravodaj leden 2020

Drazí farníci,
historie, přítomnost i budoucnost naší farnosti je spojena se jménem Zdislavy z Lemberka – „Paní svatého života“. Všichni k ní máme osobní vztah a ona jakoby stále žila mezi námi. Vnímáme její duchovní krásu, laskavost a dobrotu. Mnozí máme i vlastní zkušenost, jak nám Zdislavina přímluva pomohla. A proč je Zdislava taková? Odpověď je jednoduchá – byla křesťanka. Spojila svůj život s životem Božího Syna Ježíše Krista. Nechala se celá prostoupit světlem a pravdou jeho radostné zvěsti. Nechala se naplnit jeho láskou. Bez této křesťanské víry a lásky by nebylo ani svaté Zdislavy.
Vstupujeme do roku s kulatým letopočtem. Nový rok 2020 je pro naši farnost, město i vlast rokem jubilejním. Slavíme dvojkulaté narozeniny spolupatronky českého národa, Libereckého kraje, hlavní patronky Litoměřické diecéze, dominikánské provincie i Města Jablonného. Hlavním Zdislaviným patronátem ovšem zůstává rodina. Jako na patronku manželství a rodiny se na sv. Zdislavu obracejí věřící u nás i v zámoří. Paní Zdislava požívá úcty například na několika místech Brazílie, Filipín a Vietnamu. 800. výročí narození světice budeme tedy slavit nejen my, ale také mnozí další spolu s námi. Přijede řada návštěv z domova, z rodného Křižanova i ze zahraničí.
V jubilejním roce má zároveň začít celková obnova naší baziliky. Chystáme se opravovat lucernu nad kupolí, fasádu průčelí, elektroinstalace, osvětlení a omítky uvnitř. Obnova se dotkne i podzemí baziliky, které chceme bezpečněji zpřístupnit. Rekonstrukce varhan je již v plném proudu. Žel Bohu nemůžeme počátek oprav příliš oddalovat, abychom vše stihli v požadovaném termínu tj. do konce roku 2022. Kvůli jubileu však bude bazilika na hlavní oslavy přístupná. Největší slavnosti plánujeme 1. května na zahájení poutní sezóny a pak 30. května, kdy se koná hlavní zdislavská pouť.
Svatá Zdislava nás bude v jubilejním roce provázet. Příklad jejího heroického života je inspirující. Kéž ji dokážeme v obětavé lásce následovat.
Na přímluvu sv. Zdislavy Vám v roce Jubilea spolu s bratry a sestrami dominikánkami přeji hojnost Boží ochrany a požehnání Váš P. Pavel Maria OP

pdf

Aktuální PDF zpravodaj

Starší zpravodaje

Starší zpravodaje najdete zde

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz