Poutě

Pojďte se občerstvit a svěřit své starosti ke svaté Zdislavě. Zde najdete aktuální informace o poutích
v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy.

pravy_02

Kalendář poutí Jablonné 2017

1. 5. pondělí  Zahájení poutní sezóny  Pouť dětí ke svaté Zdislavě

10:00 Mše svatá v bazilice  – J. M. can. Rudolf Repka
11:15 Vernisáž výstavy 2. ročníku soutěže  „V srdci paní Zdislavy“ 
13:30 Průvod ke studánce s žehnáním Zdislavina pramene

13. 5. sobota – Panny Marie Fatimské  – 100. výročí zjevení

10:00 Mše svatá a zásvětná modlitba

27. 5. sobota – Hlavní pouť  ke svaté Zdislavě

7:00 Mše svatá u oltáře svaté Zdislavy
9:00 Mše svatá diecézní – biskup Mons. Jan Baxant
11:00 Mše svatá dominikánské rodiny  – Mons. Dominik kardinál Duka OP
15:00 Slavnostní nešpory před Nejsvětější Svátostí
zpovídání 8:00 – 12:00

3. 6. sobota – Pouť motorkářů

10:00 Mše svatá v bazilice
13:00 Žehnání motorkářů a jejich mašin

4. 6. neděle – Slavnost Seslání Ducha svatého

10:00 Mše svatá v bazilice

18:00 Svatodušní poutní Mše svatá v zámecké kapli  na Lemberku – J. M. can. Karel Havelka, prelát

9. 6. pátek – Noc kostelů

18:00 Mše svatá Výstavy, komentované prohlídky

11. 6. neděle – Slavnost Nejsvětější Trojice

10:00 Mše svatá v bazilice – fr. Justin Dvorský OP, novokněz

9. 7. neděle – Německá pouť ke svaté Zdislavě

10:00 Mše svatá farnosti

11:30 Poutní Mše svatá v německém jazyce

15. 7. sobota – Pouť nemocných ke svaté Zdislavě

11:00 Mše svatá s udílením pomazání nemocných  – biskup Mons. Jan Vokál 

zpovídání 9:00 – 12:00

6. 8. neděle – Svatovavřinecká pouť

10:00 Mše svatá – fr. Metoděj Němec a fr. Kliment Mikulka, dominikáni, novokněží

8. 8. úterý – Slavnost svatého Dominika

18:00 Mše svatá s bratry františkány

27. 8. neděle – 110. výročí beatifikace sv. Zdislavy

10:00 Slavná Mše svatá

9. 9. sobota – Pouť kmotrů a kmotřenců

10:00 Mše svatá

14:00 Divadelní festiválek v Petrovicích

16. 9. sobota – Diecézní pouť rodin  ke svaté Zdislavě (spoluorganizuje DCR)

11:00 Mše svatá – fr. Benedikt Mohelník OP, provinciál Následný program pro rodiny

30. 9. sobota – Pouť ke svaté Zdislavě  – Perle české šlechty

11:00 Poutní Mše svatá  – Mons. Martin Davídek, generální vikář

1. 10. neděle – Svátek Panny Marie Růžencové
– Zakončení poutní sezóny

10:00 Mše svatá – fr. Filip Boháč OP
11:00 Adorace, svátostné požehnání, litanie ke svaté Zdislavě

pout-zdislava-plakat-2017 plakát ke stažení formát jpg

plakát ke stažení ve formátu pdf

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz