Plakát Kalendář poutí Jablonné 2019 ke stažení

1. 5. středa – Zahájení poutní sezóny – pouť dětí ke svaté Zdislavě

1. 6. sobota – Hlavní pouť ke svaté paní Zdislavě

6. 10. neděle – Svátek Panny Marie Růžencové; zakončení poutní sezóny

Program poutí ke sv. zdislavě 2019

1. 5. středa – Zahájení poutní sezóny – pouť dětí ke svaté Zdislavě

10:00   Mše svatá v bazilice – P. Lect. Lukáš Fošum OP

11.15   Vernisáž výstavy 4. ročníku soutěže „V srdci paní Zdislavy“
             Téma: Svatá Zdislava – přímluvkyně snoubenců

13.30   Průvod ke studánce s žehnáním Zdislavina pramene

 

24. 5. pátek – Noc kostelů

16.00   Středověká zahrada pro děti
18.00   Mše sv. v bazilice
Výstavy v ambitech kláštera
19.00   Bazilika tančí
20.00 a 21.00   Komentované prohlídky
21.30  a 22.30   Světelná instalace Ora pro nobis o sv. Zdislavě
22.00   Fireshow před bazilikou
23.00   Svátostné požehnání
 

1. 6. sobota – Hlavní pouť ke svaté paní Zdislavě

07:00   Mše svatá u oltáře svaté paní Zdislavy

  9:00   Mše svatá diecézní – Mons. Martin Davídek

11:00   Hlavní Mše svatá – biskup Mons. Jan Baxant

14:00  Mše svatá – P. Metoděj Němec OP

15:00   Slavnostní nešpory před Nejsvětější Svátostí

17:00   Koncert

zpovídání 8,00 – 12,00

 

9. 6. neděle – Slavnost Seslání Ducha svatého 

10:00   Mše svatá v bazilice 

18:00  Svatodušní poutní Mše sv. v zámecké kapli na Lemberku – J.M. can. Karel Havelka

 

15. 6. Sobota – Pouť pro mládež

10:00   Mše svatá
17:00 Poutní Mše svatá mladých – P. Hyacint Ullman OP

       

14. 7. neděle – Německá pouť k paní Zdislavě                  

10:00   Mše svatá s biřmováním – biskup Mons. Jan Baxant

11:30   Poutní Mše svatá v německém jazyce

 

20. 7. sobota – Pouť nemocných k paní Zdislavě

11:00   Mše svatá s udílením pomazání nemocných – biskup Mons. Jan Vokál

zpovídání 9,00  – 12,00

 
4. 8. neděle – Slavnost 290. výročí posvěcení baziliky

10:00  Mše svatá – Mons. Martin Davídek, generální vikář

8. 8. čtvrtek – Slavnost svatého Dominika

18:00   Mše svatá s bratry františkány

 

11. 8. neděle – Svatovavřinecká pouť

10:00   Mše svatá – P. Lect. Štěpán Filip OP

 

7. 9. sobota – Pouť kmotrů a kmotřenců

10.00   Mše svatá – P. Antonín Krasucki OP

14.00   Divadelní festiválek v Petrovicích

 

14. 9. sobota – Diecézní pouť rodin ke svaté Zdislavě 

11:00   Mše svatá – R. D. Radek Vašínek

            Následný program pro rodiny

 

5. 10. sobota – Pouť ke svaté Zdislavě – Perle české šlechty

11.00  Poutní Mše svatá – P. Filip Milan Suchán OPraem

 

6. 10. neděle – Svátek Panny Marie Růžencové; zakončení poutní sezóny

10.00   Mše svatá – P. Lect. Benedikt Mohelník OP

11.00   Adorace, svátostné požehnání, litanie ke svaté Zdislavě

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz