Plakát Kalendář poutí Jablonné 2018 ke stažení

1. 5. úterý – Zahájení poutní sezóny – pouť dětí ke svaté Zdislavě

26. 5. sobota – Hlavní pouť ke svaté paní Zdislavě

7. 10. neděle – Svátek Panny Marie Růžencové; zakončení poutní sezóny

pout-zdislava-plakat-2018

1. 5. úterý – Zahájení poutní sezóny – pouť dětí ke svaté Zdislavě

10:00   Mše svatá v bazilice – J.M. can. Rudolf Repka

11.15   Vernisáž výstavy 3. ročníku soutěže „V srdci paní Zdislavy“

13.30   Průvod ke studánce s žehnáním Zdislavina pramene

 

20. 5. neděle – Slavnost Seslání Ducha svatého

10:00   Mše svatá v bazilice

18:00  Svatodušní poutní Mše sv. v zámecké kapli na Lemberku – J.M. can. Karel Havelka

 

25. 5. pátek – Noc kostelů

16.00   Středověká zahrada pro děti
18.00   Mše sv. v bazilice
20.30   Bazilika tančí – vystoupení Patyšpičky
19.00, 21.00, 22.00    Komentované prohlídky

 

26. 5. sobota – Hlavní pouť ke svaté paní Zdislavě

07:00   Mše svatá u oltáře svaté paní Zdislavy

  9:00   Mše svatá diecézní – biskup Mons. Jan Baxant

11:00   Mše svatá dominikánské rodiny – arcibiskup Mons. Jan Graubner

15:00   Slavnostní nešpory před Nejsvětější Svátostí

17:00   Koncert

zpovídání 8,00 – 12,00

 

2. 6. sobota – Pouť motorkářů

10:00   Mše svatá v bazilice                                                

13:00   Žehnání motorkářů a jejich mašin

 

9. 6. Sobota – Pouť pro mládež

10:00   Mše svatá – P. Štěpán Smolen
Následný program pro mládež
 

17.6. neděle – Pouť Schönsttatského hnutí

10:00   Mše svatá v bazilice – Svaz rodin

             

8. 7. neděle – Německá pouť k paní Zdislavě                  

10:00   Mše svatá farnosti

11:30   Poutní Mše svatá v německém jazyce

 

21. 7. sobota – Pouť nemocných k paní Zdislavě

11:00   Mše svatá s udílením pomazání nemocných – biskup Mons. Jan Vokál

zpovídání 9,00  – 12,00

 

8. 8. středa – Slavnost svatého Dominika

18:00   Mše svatá s bratry františkány

 

12. 8. neděle – Svatovavřinecká pouť

10:00   Mše svatá – Mons. Dominik kardinál Duka OP

 

8. 9. sobota – Pouť kmotrů a kmotřenců

10.00   Mše svatá – biskup Mons. Vlastimil Kročil

14.00   Divadelní festiválek v Petrovicích

 

15. 9. sobota – Diecézní pouť rodin ke svaté Zdislavě (spoluorganizuje DCR)

11:00   Mše svatá – P. Pavel Andrš

            Následný program pro rodiny

 

6. 10. sobota – Pouť ke svaté Zdislavě – Perle české šlechty

11.00  Poutní Mše svatá – Mons. Adolf Pintíř

 

7. 10. neděle – Svátek Panny Marie Růžencové; zakončení poutní sezóny

10.00   Mše svatá – Mons. Martin Davídek, generální vikář

11.00   Adorace, svátostné požehnání, litanie ke svaté Zdislavě

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz