Farní zpravodaj

Všechno o našem společenství a jeho aktivitách. Připravujeme pro vás vždy čerstvě aktualizovaný Farní zpravodaj a další důležité texty.

pravy_03

Zpravodaj duben 2019

Milí farníci,
blíží se velikonoční svátky. Letos jsou o měsíc později než vloni (21.4.). Mění-cí se datum Velikonoc závisí na měsíčním úplňku. Boží hod velikonoční je vždy nejbližší neděli po prvním jarním úplňku (přesněji po prvním úplňku po 21. březnu). O Velikonocích chceme opět vzpomenout Ježíšovu oběť, kterou přinesl z lásky ke každému z nás. Vrcholem oslav je Kristovo slavné vzkříšení. Ježíš svou mocí vstal z mrtvých a žije. Ukázal, že smrt nemá poslední slovo. I my jsme pozváni k životu věčnému, prožívanému v přátelství s Bohem a všemi, které máme rádi. Kristus nám k tomu otevřel cestu.
Bohoslužby v naší bazilice budou následovně: Zelený čtvrtek v 18.00 hod. Velký pátek v 15.00 hod. Bílá sobota ve 20.00 hod. (s následnou oslavou v klášteře) a Velikonoční neděle i pondělí v 7.30 a v 10.00 hod. Jsem rád, že budeme moci společně znovu-prožít tajemství našeho vykoupení.
27.dubna Prahou projde Národní pochod pro život a rodinu. Je to jeden ze způsobů, jak dát veřejně najevo, že nám není jedno, že se denně u nás zabije přes padesát počatých dětí a zraní stejně tolik maminek. Jde o skutečnou a stále trvající genocidu našeho národa. Pokud byste se chtěli Pochodu zú-častnit a vyjádřit tak solidaritu s nejmenšími mučedníky, přihlaste se mi, prosím. Kdyby nás bylo víc, mohli bychom objednat i autobus.
Rád bych Vás také pozval na vernisáž výstavy – Svatá Zdislava, přímluvkyně snoubenců. Bude to na zahájení sezóny 1.5. v 11.15 hod. v ambitu kláštera. Tentýž den po obědě se uskuteční žehnání Zdislavina pramene. Vycházet budeme ve 13.30 hod. z Dominikánského náměstí před bazilikou. Těším se, že se v hojném počtu připojíte.
Přeji Vám zdárné dokončení svatopostní obnovy a o Velikonocích jen radost
P. Pavel Maria Mayer OP

pdf

Aktuální PDF zpravodaj

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz