Farní zpravodaj

Všechno o našem společenství a jeho aktivitách. Připravujeme pro vás vždy čerstvě aktualizovaný Farní zpravodaj a další důležité texty.

pravy_03

Zpravodaj červen 2019

Milí farníci,
měsíc červen můžeme letos právem nazvat měsícem slavností. Bude jich celkem 7, což je číslo plnosti. 1. června oslavíme patronku města – sv. Zdislavu – při hlavní pouti, na které přislíbil účast pan hejtman Martin Půta a litoměřický biskup Jan Baxant. Na Letnice (9.6.) bude slavnost Seslání Ducha Svatého. Připomínáme si událost, ke které došlo padesátý den po Kristově vzkříšení. Na apoštoly tehdy sestoupil Duch Svatý a uschopnil je nést radostnou zprávu o Kristu do celého světa. Zámecká kaple na Lemberku je zasvěcená Duchu Svatému a tak tam bude ten den v 18.00 tradiční pouť.
O týden později se můžeme těšit na další slavnost – Nejsvětější Trojice. Jedná se o ústřední tajemství naší víry: sdílená Láska tří Osob v jediném Bohu. Následovat bude slavnost Těla a Krve Páně (20.6.). Při ní děkujeme za dar podstatné Boží přítomnosti v Eucharistii a budeme se klanět Přítomnému. V pondělí 24. 6., při slavnosti Narození sv. Jana Křtitele, si připomeneme též výročí povýšení našeho poutního chrámu na baziliku minor. Měsíc bude uzavírat slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (28.6.), vyjadřující nekonečnou lásku Pána ke každému z nás, a slavnost sv. Petra a Pavla (29.6.), apoštolských knížat.
V červnu také připravujeme farní pouť do Olomouce. Vyjíždět budeme v neděli 23. 6. odpoledne s návratem ve středu 26. 6. Ubytovaní budeme u bratří dominikánů v olomouckém klášteře. Program bude bohatý. V pondělí prohlídka celého města Olomouce. V úterý křtiny a pouť do Dubu nad Moravou a na Svatý Kopeček. Cena pouti je 800,- Kč na osobu, děti do 15 let polovic. Prosím farníky, aby se mi přihlašovali co nejdříve, nejpozději však do neděle 16. června (pavel@op.cz 602 858 800). Těším se, že krása Olomouce a žírné Hané rozšíří naše obzory.
S přáním Božího požehnání P. Pavel Maria OP

pdf

Aktuální PDF zpravodaj

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz