Farní zpravodaj

Všechno o našem společenství a jeho aktivitách. Připravujeme pro vás vždy čerstvě aktualizovaný Farní zpravodaj a další důležité texty.

pravy_03

Zpravodaj červenec-srpen 2018

Milí farníci,
začalo nám léto – krásná doba prázdnin, dovolených a jistého zvolnění a relaxace. Prázdniny jsou také dobou tradiční misie, která bude letos v Ústí n. Labem (prosím o modlitby), a časem exercicií. Letos povede otec Augustin některé exercicie zde v Jablonném. S otcem Angelikem pojedu na exercicie na Svatý Hostýn.
V naší bazilice se uskuteční 4 slavnosti: v neděli 8. 7. pouť Němců ke sv. Zdislavě. V sobotu 21. 7. nás tradičně navštíví biskup Jan Vokál a bude udělovat svátost pomazání nemocných. Dne 8. 8. Vás srdečně zvu k oslavě sv. Dominika, zakladatele Řádu kazatelů. Čtyři dny na to oslavíme sv. Vavřince. Svatý Vavřinec, jáhen a mučedník, je již více jak 750 let patronem a ochráncem našeho města. Letos povede Svatovavřineckou pouť náš otec Dominik kardinál Duka OP.
Vyprošujme o prázdninách také Boží ochranu pro dva letní tábory – naší scholy a Patyšpičky.
S přáním radosti a Kristova pokoje P. Pavel Maria Mayer OP

pdf

Aktuální PDF zpravodaj

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz