Farní zpravodaj

Všechno o našem společenství a jeho aktivitách. Připravujeme pro vás vždy čerstvě aktualizovaný Farní zpravodaj a další důležité texty.

pravy_03

Zpravodaj listopad 2017

Drazí farníci,
tak jak je různorodé stvoření ve své pestrosti a nádheře úzce spjaté se Stvořitelem, který je jeho Autorem a udržuje ho v bytí, tak podobně je i Církev společenstvím lidí – tělem, které je spojeno s Kristem – Hlavou, a je oživováno Duchem Svatým, jenž vlévá tomuto mystickému tělu svou božskou Lásku. Tyto dny můžeme zakoušet i bohatství Církve. Nejsme to jen my poutníci na Zemi, ale též duše svatých a andělé v nebi a duše zemřelých nacházejících se v očistci. To je celá Církev v čele s Pánem a proniknutá Duchem.
Láska Ducha Svatého, který nám byl dán, nám umožňuje žít ve spojení a vztazích mezi sebou navzájem, ale též s dušemi, které čekají před branami nebe a jsou vděčné za každou naši modlitbu, a se svatými, kteří zas myslí na nás a vyprošují nám sílu a milost, abychom neumdlévali na cestě. Ať je veleben náš Pán – Trojjediný Bůh.
V Kristu P. Pavel Maria OP

pdf

Aktuální PDF zpravodaj

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz