Farní zpravodaj

Všechno o našem společenství a jeho aktivitách. Připravujeme pro vás vždy čerstvě aktualizovaný Farní zpravodaj a další důležité texty.

pravy_03

Zpravodaj březen 2018

Milí farníci,
nacházíme se v postní době. Jsme s Ježíšem na poušti. Víme k čemu je to dobré. Je dobré být víc s Pánem, oproštěn od věcí světských, tělesných. Mohu pak zakoušet ve větší hloubce Boží skutečnost. Snadněji a s větší svobodou myslím na Boha a mluvím s Bohem. Pouštní otcové o tom vydávají krásná svědectví. V našich podmínkách nejsme s to poušť plně realizovat. Mohu si ji ale přiblížit, když se omezím, když se postím.
Krom Pána je druhým adresátem půstu můj bližní. Dobré je postit se pro někoho, za někoho. Nejen ve smyslu, že to co si odřeknu, mohu druhému darovat, ale i ve smyslu, že to, co je mi těžké, mohu za bližního obětovat. V každém případě, jak učí Pán, by měli druzí potkávat mou usměvavou tvář (postím se ve skrytosti) doprovázenou ochotným zájmem pomoci, potěšit toho, kdo to právě potřebuje.
Využijme tedy této krásné doby k duchovní obnově. Rozšiřme svá srdce pro Pána, rozšiřujme Boží království a přispívejme mezi sebou k atmosféře porozumění, důvěry a lásky.
K tomu + žehná P. Pavel Maria Mayer OP

pdf

Aktuální PDF zpravodaj

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz