Farní zpravodaj

Všechno o našem společenství a jeho aktivitách. Připravujeme pro vás vždy čerstvě aktualizovaný Farní zpravodaj a další důležité texty.

pravy_03

Zpravodaj květen 2018

Milí farníci,
velikonoční pouť do Říma i první svaté přijímání jsou mocnými duchovními impulsy pro naši farnost. Posíleni vzkříšeným Pánem a v jednotě se Svatým otcem Františkem a univerzální Církví kráčíme vstříc nové poutní sezóně.
Tu zahájí tradičně pouť dětí ke sv. Zdislavě. V ambitu kláštera pak bude následovat vernisáž s vyhlášením výsledků 3. ročníku výtvarné soutěže V srdci paní Zdislavy. Odpoledne vyjdeme od baziliky k požehnání Zdislavina pramene. Nenechme si ujít Svatodušní pouť na Lemberku. Hlavní pouť k naší světici bude letos uvedena Nocí kostelů s pořadem „Bazilika tančí“ souboru Patyšpičky. Při hlavní pouti, uvítáme našeho otce biskupa Jana Baxanta, olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera a též pana hejtmana Martina Půtu. Odpoledne pak zaznějí v bazilice slavnostní nešpory a koncert. Těším se, že budeme společně chválit Pána, Pannu Marii a sv. Zdislavu a že budeme v bazilice vstřícní a k dispozici návštěvníkům, kteří k nám připutují.
S přáním Božího požehnání
Váš P. Pavel Maria Mayer OP

pdf

Aktuální PDF zpravodaj

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz