Farní zpravodaj

Všechno o našem společenství a jeho aktivitách. Připravujeme pro vás vždy čerstvě aktualizovaný Farní zpravodaj a další důležité texty.

pravy_03

Zpravodaj září 2017

Milí farníci, po krásných slunných prázdninách opět přichází nový školní rok. Víme všichni, jak je vzdělávání důležité. V naší řeholní rodině je ustavičné studium jedním z pilířů dominikánského života a nutným předpokladem doktrinálního kázání. Nemysleme, že už vše víme. Spíše platí, co řekl Sókratés: „Vím, že nic nevím.“ I to je pobídka, abychom svému vzdělávání vyhradili čas, a to zvláště pokud jde o prohlubování naší katolické víry. Těším se, že se brzy rozběhne i výuka náboženství dětí z farnosti.
Září bude ještě měsícem poutí. Čeká nás pouť kmotrů a kmotřenců s účastí schönstatských rodin a následný Divadelním festiválkem v Petrovicích. O týden později přijedou ke své patronce rodiny z litoměřické diecéze i odjinud. Generální vikář Mons. Martin Davídek povede pouť ke sv. Zdislavě – Perle české šlechty. Mám radost, že je naše farnost i obě zde sloužící řeholní komunity vůči zdislavským poutníkům vstřícná a že pro ně společně vytváříme příznivé prostředí.
Vyprošuji Vám požehnané pokračování ve službě Bohu a bližním, a všem učitelům, studentům a žáků úspěšné vstoupení do škol.

Váš P. Pavel Maria OP

pdf

Aktuální PDF zpravodaj

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz