DOMINIKÁNI  U  SVATÉ ZDISLAVY

Manželé Havel a Zdislava z Lemberka usilovali kulturně i duchovně povznést své panství v severočeském příhraničí. Za tím účelem pozvali do Jablonného bratry dominikány a nechali jim postavit klášter. Od té chvíle je dominikánská přítomnost ve městě spjatá s osobou svaté paní Zdislavy – uzdravovatelky nemocných a patronky rodin.

pravy_01

kolecko_bohosluzby

Kontakty

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 471 25 Jablonné v Podještědí,
IČ 183 83 807
Římskokatolická farnost – děkanství
Jablonné v Podještědí, Klášterní 33,
471 25 Jablonné v Podještědí, IČ 708 36 574

 

Prosba o podporu


Prosíme, pomozte nám při obnově kostela Nejsvětější Trojice v Petrovicích u Jablonného.  Dar je možné poslat na běžný účet Římskokatolické farnosti – děkanství Jablonné v Podještědí
číslo:

900711369/0800

s variabilním symbolem 333


Prosíme o pomoc k dokončení rekonstrukce krovu kopule baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy a k nové elektrifikaci a osvětlení baziliky. Svůj dar můžete věnovat na běžný účet
Kláštera dominikánů Jablonné v Podještědí číslo:

903503389/0800

s variabilním symbolem 777

 

Všem dárcům velmi děkujeme.
Za dobrodince farnosti a kláštera se modlíme a pravidelně sloužíme Mši svatou.

Vděčně P. Pavel M. Mayer OP, děkan farnosti.

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz