Svatá Zdislava

Ochránkyně našich rodin

Zdislava z Lemberka byla česká šlechtična a zakladatelka špitálu. V roce 1907 byla prohlášena za blahoslavenou a roku 1995 papežem Janem Pavlem II. za svatou. Od roku 2000 je také hlavní patronkou Litoměřické diecéze a od roku 2002 patronkou Libereckého kraje.

VÍCE O ZDISLAVĚ

pravy_01

 

kolecko_bohosluzby

Bohoslužby

Zde najdete, kdy a kde sloužíme pravidelné i nepravidelné bohoslužby. Na všechny jste srdečně zváni.

kolecko_bohosluzby

Poutě

Zapojte se to událostí v našem kraji. Zde najdete aktuální informace o poutích a slavnostech pořádaných v klášteře sv. Vavřince a sv. Zdislavy.

kolecko_bohosluzby

Kontakty

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, PSČ 47125 Jablonné v Podještědí

Prosba o podporu

Chcete-li nám pomoci při záchraně kostela Nejsvětější Trojice v Petrovicích u Jablonného, zašlete, prosím, svůj dar na běžný účet Římskokatolické farnosti – děkanství Jablonné v Podještědí číslo:

900711369/0800

s variabilním symbolem 333

Chcete-li nám pomoci k dokončení rekonstrukce krovu kopule baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy a k nové elektrifikaci a osvětlení baziliky, můžete věnovat svůj dar na běžný účet Kláštera dominikánů Jablonné v Podještědí číslo:

903503389/0800

s variabilním symbolem 777

 

Všem dárcům velmi děkujeme. Za dobrodince farnosti a kláštera se modlíme a pravidelně sloužíme Mši svatou. Bůh Vám žehnej.

Za bratry dominikány P. Pavel M. Mayer OP, děkan farnosti.

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz