Svatá Zdislava

Ochránkyně našich rodin

Zdislava z Lemberka (původem z Křižanova) byla česká šlechtična, manželka pana Havla
z Lemberka a matka čtyř dětí. Proslula dobročinností vůči chudým a uzdravující službou
u nemocných. V roce 1907 byla prohlášena za blahoslavenou a roku 1995 papežem
sv. Janem Pavlem II. za svatou. Je patronkou rodin, spolupatronkou českého národa a patronkou České dominikánské provincie. Od roku 2000 je též hlavní patronkou Litoměřické diecéze
a od roku 2002 patronkou Libereckého kraje.

VÍCE O ZDISLAVĚ

pravy_01

 

kolecko_bohosluzby

Bohoslužby

Pondělí – pátek v 18.00
Sobota                 v 10.00
Neděle v 7.30 a v 10.00 v bazilice

kolecko_bohosluzby

Poutě

Pojďte se občerstvit a svěřit své starosti ke svaté Zdislavě. Zde najdete aktuální informace o poutích
v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy.

kolecko_bohosluzby

Kontakty

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 471 25 Jablonné v Podještědí,
IČ 183 83 807
Římskokatolická farnost – děkanství
Jablonné v Podještědí, Klášterní 33,
471 25 Jablonné v Podještědí, IČ 708 36 574

Prosba o podporu


Prosíme, pomozte nám při obnově kostela Nejsvětější Trojice v Petrovicích u Jablonného.  Dar je možné poslat na běžný účet Římskokatolické farnosti – děkanství Jablonné v Podještědí
číslo:

900711369/0800

s variabilním symbolem 333


Prosíme o pomoc k dokončení rekonstrukce krovu kopule baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy a k nové elektrifikaci a osvětlení baziliky. Svůj dar můžete věnovat na běžný účet
Kláštera dominikánů Jablonné v Podještědí číslo:

903503389/0800

s variabilním symbolem 777

 

Všem dárcům velmi děkujeme.
Za dobrodince farnosti a kláštera se modlíme a pravidelně sloužíme Mši svatou.

Vděčně P. Pavel M. Mayer OP, děkan farnosti.

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz