Výtvarná soutěž
V srdci paní Zdislavy

IX. ročník výtvarné soutěže na téma:

Svatá Zdislava v obnovené bazilice

Výtvarná soutěž V srdci paní Zdislavy

9. ročník výtvarné soutěže pro žáky MŠ, ZŠ, ZUŠ a jednotlivce ve věku 5 –15 let

Téma 9. ročníku: Svatá Zdislava v obnovené bazilice

Člověk přirozeně touží po bezpečném příbytku, kde by mohl bydlet, pracovat i odpočívat. Lidé se snaží budovat svá obydlí také, aby byla krásná a potěšila kolemjdoucí. Tak i pan Havel z Lemberka vybudoval pro svou rodinu bezpečný a vznosný hrad Lemberk. Svatá Zdislava zas nechala v Jablonném vystavět pro nemocné první špitál a pro setkávání lidí s Bohem nechala postavit krásný gotický kostel sv. Vavřince. V něm pak sama nalezla místo posledního odpočinku, když zemřela mladičká ve 32 letech. Lidé sv. Zdislavu oplakávali a chodili ji k hrobu prosit o přímluvu u Boha. Během staletí počet poutníků za sv. Zdislavou rostl, a tak se v 18. století musel nad jejím hrobem vybudovat mnohem větší barokní chrám. Po Zdislavině svatořečení dostal v roce 1996 tento chrám titul – papežská bazilika minor (tzn. menší) a v tomto roce byla dokončena první etapa celkové obnovy baziliky. Sv. Zdislava vykonala tolik dobrých skutků a svou přímluvou u Pána pomohla tolika lidem, že si zaslouží odpočívat v co možná nejkrásnější bazilice. Když dnes poutník do baziliky vstoupí, uchvátí ho krása, která odkazuje na čisté srdce sv. Zdislavy a na nezměrnou svatost Boží.

Pokyny pro soutěžící:

Milí rodiče, učitelé a vychovatelé,
seznamte se s životním příběhem svaté Zdislavy, který Vám zde předkládáme, popovídejte si o něm s dětmi a hledejte společně s nimi vhodné náměty k výtvarnému zpracování. Pokuste se dodržet zadané téma, komise k tomu při hodnocení přihlíží.
Formát: čtvrtka, kreslící karton, papír / formát max. A3
Technika: libovolná (malba, kresba, grafika, koláž, komiks atd.)

Práci prosím vzadu čitelně označte:
● jméno a příjmení, věk dítěte – důležité pro zařazení do správné kategorie!
● adresa domů (případně na školu)
● funkční e-mailová adresa na rodiče nebo učitele pro další komunikaci (zasíláme jednotlivě pozvání na vernisáž a vyhlášení výsledků, aby byli všichni včas informováni)
● Výtvarné práce můžete zasílat do 15. 3. 2024 na adresu:
Klášter dominikánů, ul. Klášterní 33, 471 25 Jablonné v Podještědí
(obálku označte: V srdci paní Zdislavy)

nebo je můžete přinést osobně

Výstava všech prací: v ambitech kláštera dominikánů v Jablonném v Podještědí od 4. května do 15. července 2024 (v případě změny budeme včas informovat).
O vernisáži a vyhlášení výsledků vás budeme informovat na adresách a e-mailech, které přiložíte k výtvarným dílům!

Kategorie: 5 – 8 let, 9 – 12 let, 13 – 15 let
V každé kategorii budou oceněny tři výtvarné práce. Komise udělí také mnoho různých mimořádných
ocenění, o kterých rozhodne až během hodnocení. Výherci získají diplom a zajímavé ceny (např. výtvarné potřeby, knihy, omalovánky, upomínkové předměty se zdislavskou tématikou, kalendáře, pexesa a jiné dárkové předměty).

Hodnotící komise:

fr. Pavel Maria Mayer OP/ strážce hrobu sv. Zdislavy
SM Roberta Markéta Ševčíková OP/ klášter dominikánek/ Jablonné v Podj.
Mgr. Barbora Spalová, PhD./ Centrum sv. Zdislavy/ Jablonné v Podj.
Mgr. Lucie Nekovářová, DiS./ ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí
MgA. Soňa Třeštíková/ sklářská výtvarnice a malířka / Cvikov
Markéta Váchalová Vojtíšková/ ateliér JEN LEN/ Kamenický Šenov

leták ke stažení ve formátu pdf

Informace můžete sledovat také na facebookové stránce: facebook.com/vsrdcipanizdislavy

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz