Výtvarná soutěž V srdci paní Zdislavy

 

VI. ročník výtvarné soutěže na téma

 

Svatá Zdislava – láskyplná hostitelka cizinců a poutníků

 

Výtvarná soutěž V srdci paní Zdislavy

6. ročník výtvarné soutěže pro žáky MŠ, ZŠ, ZUŠ a jednotlivce ve věku 5 –15 let
Téma: Svatá Zdislava – láskyplná hostitelka cizinců a poutníků

Zdislavina katolická víra a její hluboké přátelské sepjetí s Kristem působily, že byla stále plna lásky k Bohu i k bližním. Víme už, jak sv. Zdislava milovala svou rodinu, jak obětavě léčila nemocné a jak bylo její srdce citlivé k chudým lidem.
Podobně měla Zdislava soucit i s lidmi bez domova. Ve 13. století čelily země Koruny české nájezdům Tatarů z východu. Obavy o holý život vedly mnoho lidí k útěku z vlastních domovů. Pan Havel z Lemberka statečně bojoval proti útočníkům, aby České království ochránil. Paní Zdislava zas s pochopením otvírala prchajícím bližním dveře a poskytovala jim střechu nad hlavou.
Středověké město Jablonné se rychle rozvíjelo. Bylo postaveno na známé obchodní cestě z Prahy do Žitavy, a proto se stalo i vítanou zastávkou mnoha poutníků. Někteří se doslechli o dobrotivosti sv. Zdislavy a toužili se s ní setkat. Paní Zdislava nikoho neodmítla. Poutníky ráda pohostila a všichni byli vděční, že mohou vzájemným rozhovorem obohatit své poznání a společnou modlitbou vzdát chválu Bohu.
V cizincích a poutnících viděla sv. Zdislava obraz Krista a proto jim sloužila, jako by to byl on sám.

Pokyny pro soutěžící:

Milí rodiče, učitelé a vychovatelé,
seznamte se s životním příběhem svaté Zdislavy, který Vám zde předkládáme, popovídejte si o něm s dětmi a hledejte společně s nimi vhodné náměty k výtvarnému zpracování. Pokuste se dodržet zadané téma, komise k tomu při hodnocení přihlíží.

Formát: čtvrtka, kreslící karton, papír / formát max. A3
Technika: libovolná (malba, kresba, grafika, koláž, komiks atd.)

Práci prosím vzadu čitelně označte:
jméno a příjmení, věk dítěte – důležité pro zařazení do správné kategorie!
adresa domů (případně na školu)
funkční e-mailová adresa na rodiče nebo učitele pro další komunikaci (zasíláme jednotlivě pozvání na vernisáž a vyhlášení výsledků, aby byli všichni včas informováni)

Výtvarné práce můžete zasílat do 28. 2. 2021 na adresu:
Klášter dominikánů, ul. Klášterní 33, 471 25 Jablonné v Podještědí
(obálku označte: V srdci paní Zdislavy)

Výstava všech prací: v ambitech kláštera dominikánů v Jablonném v Podještědí od 1. května do 15. července 2021.

O vernisáži a vyhlášení výsledků vás budeme informovat na adresách a e-mailech, které přiložíte k výtvarným dílům!

Kategorie: 5 – 8 let, 9 – 12 let, 13 – 15 let

V každé kategorii budou oceněny tři výtvarné práce. Komise udělí také mnoho různých mimořádných ocenění, o kterých rozhodne až během hodnocení. Výherci získají diplom a zajímavé ceny (např. výtvarné potřeby, knihy, omalovánky, upomínkové předměty se zdislavskou tématikou, kalendáře, pexesa a jiné dárkové předměty).

Hodnotící komise:

fr. Pavel Maria Mayer OP/ strážce hrobu sv. Zdislavy
Barbora Spalová/ Centrum sv. Zdislavy
MgA. Soňa Třeštíková/ výtvarnice / Nový Bor
Markéta Váchalová Vojtíšková/ učitelka ZUŠ Jablonné v Podještědí
Honza Volf/ výtvarník / Praha

Informace můžete průběžně sledovat také na facebookové stránce:
facebook.com/vsrdcipanizdislavy

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz