Výtvarná soutěž Sv. Zdislava – stavitelka kostela, klášterů a špitálů
III. ročník výtvarné soutěže

Výtvarná soutěž Svatá Zdislava
Výtvarná soutěž Svatá Zdislava
Výtvarná soutěž Svatá Zdislava – stavitelka kostela, kláštěrů a špitálů

Již jsme se seznámili prostřednictvím krásných obrázků se svatou Zdislavou, manželkou a matkou (1. roč.) a uzdravovatelkou nemocných (2. roč.). V tomto 3. ročníku naší výtvarné soutěže, chceme hledět na paní Zdislavu jako na stavitelku. Víme, že se svým manželem, panem Havlem z Lemberka, nechala postavit gotický kostel sv. Vavřince v Jablonném, dva dominikánské kláštery v Jablonném a Turnově, a také první špitály v Jablonném a nejspíš i na dalších místech svého panství. Podle starobylé tradice sv. Zdislava i sama pomáhala se stavbami v Jablonném.
Zdislavino stavitelství vychází z jejího Boží láskou zformovaného srdce. Když má sv. Zdislava dokonale uspořádané nitro, může i navenek budovat rodinu, obnovovat zdraví a též se podílet na vzniku krásných staveb pro bohoslužbu, apoštolát a pro péči o nemocné. Bůh jejímu dílu žehnal, a tak vše co manželé z Lemberka vybudovali, sloužilo po dlouhá staletí k duchovnímu povznesení i tělesnému zotavení.

Ve třetím ročníku byly vyhlášeny 3 věkové kategorie:
5–8 let
9–12 let
13–15 let

V každé kategorii bude oceněno 7 výtvarných prací. Komise také udílí různá mimořádná ocenění, o kterých rozhoduje až během hodnocení.

Výherci získají diplom a zajímavé ceny (výtvarné potřeby, knihy, hry, kalendáře od výtvarníka Honzy Volfa apod.)

Hodnotící komise:

Fr. Pavel Marie Mayer OP, strážce hrobu sv. Zdislavy
Barbora Spalová, Centrum sv. Zdislavy
MgA. Soňa Třeštíková, výtvarnice / Nový Bor
Markéta Váchalová Vojtíšková, učitelka ZUŠ Jablonné v Podještědí
Honza Volf, výtvarník / Praha

VÝSTAVA:

Výtvarné práce budou vystaveny v ambitu kláštera dominikánů v Jablonném v Podještědí od 1. května do 31. července 2018.

Milí rodiče, učitelé a vychovatelé,
Seznamte se s životním příběhem svaté Zdislavy, který Vám zde předkládáme, popovídejte si o něm s dětmi a hledejte společně s nimi vhodné náměty k výtvarnému zpracování. Pokuste se dodržet zadané téma, komise k tomu při hodnocení přihlíží.

Téma 3. ročníku: Svatá Zdislava, stavitelka kostela, kláštěrů a špitálů

Formát: čtvrtka, kreslící karton, papír / formát max. A3

Technika: libovolná (malba, kresba, grafika, koláž, komiks atd.)

Práci prosím vzadu čitelně označte:
Jméno a příjmení,věk
Adresa domů (příp. škola)
e-mailová adresa pro další komunikaci
a telefon domů

Výtvarné práce můžete zasílat do 31. 1. 2018 na adresu:
Klášter dominikánů
Klášterní 33
471 25 Jablonné v Podještědí
(označte prosím: V srdci paní Zdislavy)

Logo Výtvarná soutěž Svatá Zdislava Výtvarná soutěž Svatá Zdislava

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz