Varhany

Vážení naši dobrodinci. S radostí Vám mohu oznámit, že díky Vaší štědrosti a s pomocí dotace IROP bylo částky 3 383 160,- Kč na rekonsturkci varhan již dosaženo. Jménem bratří i sester dominikánů v Jablonném ze srdce děkuji všem, kteří na opravu varhan věnovali svůj dar.

 

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz