Kalendář poutí 2020

ROK 800. VÝROČÍ NAROZENÍ SVATÉ ZDISLAVY

1. 5. pátek – Zahájení poutní sezóny 

21. 5. čtvrtek – 25. výročí kanonizace sv. Zdislavy

30. 5. sobota – Hlavní pouť ke svaté Zdislavě

29. 8. sobota – Pouť rodin ke sv. Zdislavě

4. 10. neděle – Svátek Panny Marie Růžencové; zakončení poutní sezóny

1. 5. pátek – Zahájení poutní sezóny
10.00   Mše svatá v bazilice
18.00    Mše svatá v bazilice

 

21. 5. čtvrtek – Slavnost Nanebevstoupení Páně
25. výročí kanonizace sv. Zdislavy
18.00   Mše sv. ke – Mons. Martin Davídek

 

30. 5.  sobota – Pouť ke svaté paní Zdislavě
  7.00   Mše svatá u oltáře svaté paní Zdislavy
  9.00  Mše svatá v bazilice
11.00   Mše svatá v bazilice
14.00  Mše svatá v bazilice
15.00   Zpívané nešpory

 

 31. 5. neděle – Slavnost Seslání Ducha svatého 
10.00   Mše svatá v bazilice se křty dospělých
18.00  Svatodušní poutní Mše sv. v zámecké kapli na Lemberku – Mons. Karel Havelka

 

13. 6. sobota – Pouť mládeže
10.00   Mše svatá
17.00 Poutní Mše svatá mladých – P. Kliment Mikulka OP

 

 20. 6. sobota – Biřmování  a jáhenské svěcení
10.00  Mše sv. s udílením svátostí – biskup Mons. Jan Baxant
12.00 Vernisáž výstavy v Srdci paní Zdislavy

 

12. 7. neděle – Německá pouť k paní Zdislavě  (jen v případě otevření hranice)        
10.00   Mše svatá farnosti
11.30   Poutní Mše svatá v německém jazyce

 

18. 7. sobota – Pouť nemocných ke svaté Zdislavě
11.00   Mše svatá s udílením pomazání nemocných – biskup Mons. Jan Vokál
zpovídání 9.00  – 12.00

 

 

8. 8. sobota – Slavnost svatého Dominika
10.00   Mše svatá s bratry františkány

 

9. 8. neděleSvatovavřinecká pouť
10.00   Mše svatá – P. Ludvík Grundman OP

 

 29. 8. sobota – Pouť rodin ke sv. Zdislavě
10.00   Mše svatá v bazilice

 

12. 9. sobotaPouť kmotrů a kmotřenců
10.00   Mše svatá v bazilice
14.00   Divadelní festiválek v Petrovicích 

 

27. – 28. 9. – Pouť Jabloňanů do Křižanova

 

 4. 10. neděle – Svátek Panny Marie Růžencové; zakončení poutní sezóny
10.00   Mše svatá v bazilice – P. Metoděj Němec OP
11.00    Adorace, svátostné požehnání, litanie ke svaté Zdislavě

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz