Plakát Program poutí 2020

ROK 800. VÝROČÍ NAROZENÍ SVATÉ ZDISLAVY

1. 5. pátek – Zahájení poutní sezóny – pouť rodin ke svaté Zdislavě

21. 5. čtvrtek – 25. výročí kanonizace sv. Zdislavy

23. 5. sobota – Jáhenské svěcení

30. 5. sobota – Hlavní pouť ke svaté paní Zdislavě

4. 10. neděle – Svátek Panny Marie Růžencové; zakončení poutní sezóny

program poutí 2020

1. 5. pátek – Zahájení poutní sezóny – pouť rodin ke svaté Zdislavě
                
10:00   Mše svatá v bazilice – biskup Mons. Josef Nuzík

11.15   Vernisáž výstavy 5. ročníku soutěže „V srdci paní Zdislavy“
             Téma: 800 let života sv. Zdislavy

14.00   Historický průvod z náměstí ke studánce s žehnáním Zdislavina pramene

 

21. 5. čtvrtek – 25. výročí kanonizace sv. Zdislavy

23. 5. sobota – Jáhenské svěcení
10.00 Mše sv. v bazilice – biskup Mons. Jan Baxant

 
30. 5.  sobota – Hlavní pouť ke svaté paní Zdislavě

07:00   Mše svatá u oltáře svaté paní Zdislavy

  9:00   Mše svatá diecézní – biskup Mons. Jan Baxant

11:00   Mše svatá za rodiny – Dominik kardinál Duka OP

14:00  Mše svatá dominikánské rodiny – P. Lukáš Fošum OP

15:00   Nešpory před Nejsvětější Svátostí

zpovídání 8,00 – 12,00

 31. 5. neděle – Slavnost Seslání Ducha svatého 

10:00   Mše svatá v bazilice 

18:00  Svatodušní poutní Mše sv. v zámecké kapli na Lemberku – J.M. can. Karel Havelka

 

13. 6. Sobota – Pouť pro mládež

10:00   Mše svatá
17:00 Poutní Mše svatá mladých 

 21. 6. neděle – Biřmování      

10:00  Mše sv. s udílením svátosti – biskup Mons. Jan Baxant

12. 7. neděle – Německá pouť k paní Zdislavě                  

10:00   Mše svatá 

11:30   Poutní Mše svatá v německém jazyce

 

18. 7. sobota – Pouť nemocných k paní Zdislavě

11:00   Mše svatá s udílením pomazání nemocných – biskup Mons. Jan Vokál

zpovídání 9,00  – 12,00

 
8. 8. sobota – Slavnost svatého Dominika

10:00   Mše svatá s bratry františkány

 

9. 8. neděle – Svatovavřinecká pouť

10:00   Mše svatá 

 

12. 9. sobota – Pouť kmotrů a kmotřenců

10.00   Mše svatá 

14.00   Divadelní festiválek v Petrovicích

 

26. – 28. 9. – Pouť Jabloňanů do Křižanova

 

4. 10. neděle – Svátek Panny Marie Růžencové; zakončení poutní sezóny

10.00   Mše svatá

11.00   Adorace, svátostné požehnání, litanie ke svaté Zdislavě

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz