Kalendář poutí 2021 

Rok 800. výročí narození sv. Zdislavy a 800. výročí zesnutí sv. otce Dominika

1. 5. sobota – Zahájení poutní sezóny 

29. 5. sobota – Hlavní pouť ke svaté Zdislavě

8. 8. neděle – Slavnost sv. Otce Dominika

3. 10. neděle – Svátek Panny Marie Růžencové, zakončení poutní sezóny

1. 5. sobota – Zahájení poutní sezóny
10.00   Mše svatá v bazilice – J.M. can. P. Rudolf Repka

23. 5. neděle – Slavnost Seslání Ducha Svatého
10.00   Mše svatá v bazilice s poděkováním varhanářům
18.00  Svatodušní poutní Mše sv. v zámecké kapli na Lemberku – Mons. Karel Havelka

29. 5.  sobota – Pouť ke svaté paní Zdislavě
7.00   Mše svatá u oltáře svaté paní Zdislavy – P. Angelik Mička OP
9.00  Mše svatá v bazilice – biskup Mons. Jan Baxant
11.00   Mše svatá v bazilice – biskup Mons. Jan Baxant a provinciál
14.00  Mše svatá v bazilice – P. Filip Boháč OP
15.00  Slavnostní nešpory

 5. 6. sobota – Pouť mládeže
10.00   Mše svatá
17.00 Poutní Mše svatá mladých

12. 6. sobota – Pouť motorkářů
10.00   Mše svatá
13.00   Požehnání motorkářům a jejich mašinám

8. 8. neděle – Slavnost svatého Dominika
7.30   Mše svatá
10.00   Mše svatá

 3. 10. neděle – Svátek Panny Marie Růžencové; zakončení poutní sezóny

10.00   Mše svatá
11.00    Adorace, svátostné požehnání, litanie ke svaté Zdislavě

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz