Zpravodaj

Milí farníci, slavíme Vzkříšení našeho Pána. Radost veliká. Kristovo Vzkříšení je událost historická a zároveň i přesažená. Pokud jde o historii – Pán skutečně vstal z mrtvých. Právě to tělo, které bylo bez života pochováno do skalního hrobu, se Boží mocí třetího dne opět spojilo s Kristovou lidskou duší a oživlo.

Zpravodaj únor 2020

Milí farníci,
ještě jsme neuvykli novému letopočtu a už je jedna dvanáctina jubilejního roku za námi. To je rychlost. Děkuji ještě jednou všem, kdo jste se i za cenu nemalých obětí zapojili do Tříkrálové sbírky. Jde o hlavní charitativní službu naší farnosti. Teď nás čeká o něco delší únor. V něm se odehrají tradiční farní akce výstup na Hvozd s bohoslužbou blíže nebi a zimní tábor. Pokračují důle-žité pravidelné aktivity: Společenství živého růžence, příprava na biřmování a příprava našich katechumenů na iniciační svátosti. Modleme se za všechny připravované. Neopomeňme ani památku Panny Marie Lurdské – den, kdy se modlíme za nemocné a případně je i navštivme. Závěr února už bude postní, kdy budeme moci vyjít na poušť za Pánem.
Žehná + Váš P. Pavel Maria OP

pdf

Aktuální PDF zpravodaj

Starší zpravodaje

Starší zpravodaje najete zde

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz