Výsledky soutěže V SRDCI PANÍ ZDISLAVY byly vyhlášeny 1. května 2019 v 11:15 hodin během vernisáže výstavy v ambitu kláštera dominikánů v Jablonném v Podještědí

Tisková zpráva
Výtvarná soutěž V SRDCI PANÍ ZDISLAVY / vyhlášení výsledků a výstava
V letošním roce se v Jablonném v Podještědí uskutečnil 4. ročník dětské výtvarné soutěže V srdci paní Zdislavy. Soutěž byla vyhlášena pro děti ve věku od 5 do 15 let a uspořádali ji společně místní ZŠ
a ZUŠ, Centrum svaté Zdislavy a Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí.
Záštitu nad soutěží převzali Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, fr. Lukáš Fošum OP, provinciál
dominikánů, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje a Jiří Rýdl, starosta města Jablonné
v Podještědí. Tématem čtvrtého ročníku soutěže je pohled na svatou Zdislavu jako přímluvkyni
snoubenců.
Do soutěže bylo tentokrát přihlášeno 182 výkresů z různých koutů České republiky, doputovalo také
několik obrázků z Chorvatska. Děti využily nejrozmanitější výtvarné techniky a všechna jejich díla se
objeví na společné výstavě v ambitu kláštera v Jablonném v Podještědí.
3. dubna 2019 se sešla porota, kterou čekal nelehký úkol prohlédnout si všechna doručená díla
a vybrat z nich ta nejlepší. V porotě zasedá P. Pavel Maria Mayer OP, strážce hrobu svaté Zdislavy,
Barbora Spalová z Centra svaté Zdislavy, výtvarnice MgA. Soňa Třeštíková z Nového Boru, básník
a malíř Honza Volf z Prahy a Markéta Váchalová Vojtíšková, učitelka výtvarné výchovy ze Základní
umělecké školy v Jablonném v Podještědí. Porota se soustředila na dodržení tématu, tedy na Zdislavu
jako přímluvkyni snoubenců. Dále hodnotila samozřejmě kvalitu provedení a zvládnutí techniky, ale
velmi důležitým aspektem je také procítěnost, s jakou děti Zdislavu zobrazují.
V soutěži byly vytvořeny tři kategorie (první pro děti ve věku 5 – 8 let, druhá pro děti ve věku 9 – 12
let a třetí pro děti ve věku 13 – 15 let). V každé z kategorií bylo oceněno sedm výtvarných prací.
Výherci získají nejrůznější výtvarné potřeby, kalendáře a diáře z tvorby Honzy Volfa nebo upomínkové předměty z kláštera se zdislavskou tématikou. Porota také udělila několik mimořádných ocenění,
např. za zajímavé techniky nebo za neotřelé zpracování tématu a portréty sv. Zdislavy.
Výsledky soutěže V SRDCI PANÍ ZDISLAVY budou veřejně vyhlášeny 1. května 2019 v 11,15 hodin během vernisáže výstavy v ambitu kláštera dominikánů v Jablonném v Podještědí, tedy v den zahájení poutní sezóny a v den pouti dětí ke svaté Zdislavě.
Organizátoři tímto děkují všem zúčastněným a srdečně zvou k návštěvě výstavy od 1. 5. do 31. 7. 2019.

Markéta Váchalová Vojtíšková
ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz