Notice: Undefined offset: 1 in /home/zdislava/public_html/wp-content/themes/zdislava/template_bohosluzby.php on line 1
Kontakty – Svatá Zdislava

Kontakt

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí,
Klášterní 33,
471 25  Jablonné v Podještědí

P. Augustin Prokop OP vikář kláštera augustin@op.cz tel. 724 244 148
P. Angelik Mička OP farní vikář tel. 605 075 156
P. Pavel Maria Mayer OP děkan pavel@op.cz tel. 602 858 800
Zájemci o návštěvu kláštera prohlídky a pobyt hoste@zdislava.cz tel. 737 911 424
Sestry dominikánky jablonne@dominikanky.cz www.dominikanky.cz

Prosba o podporu


Prosíme, pomozte nám při obnově kostela Nejsvětější Trojice v Petrovicích u Jablonného. Dar je možné poslat na běžný účet Římskokatolické farnosti – děkanství Jablonné v Podještědí
číslo:

900711369/0800

s variabilním symbolem 333


Prosíme o pomoc k dokončení rekonstrukce krovu kopule baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy a k nové elektrifikaci a osvětlení baziliky. Svůj dar můžete věnovat na běžný účet
Kláštera dominikánů Jablonné v Podještědí číslo:

903503389/0800

s variabilním symbolem 777

Všem dárcům velmi děkujeme.
Za dobrodince farnosti a kláštera se modlíme a pravidelně sloužíme Mši svatou.

Vděčně P. Pavel M. Mayer OP, děkan farnosti.

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz