Poutní dům svaté Zdislavy

Poutní dům svaté Zdislavy při klášteře dominikánů v Jablonném v Podještědí poskytuje prostor pro modlitbu, odpočinek, rekreaci, duchovní obnovu a povzbuzení návštěvníků, zvláště rodičů s dětmi. Poutní dům je svěřen přímluvám svaté Zdislavy.

 

Návštěvníkům nabízíme:

 • společenství modlitby a Mše svaté s bratry a sestrami dominikánského Řádu: bohoslužby
 • účast na poutích v bazilice minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy: poutě
 • prostor ke ztišení a k modlitbě v kapli a prostorách baziliky
 • svátost smíření, o kterou lze požádat kohokoliv z otců dominikánů
 • krátkodobé ubytování v prostorách kláštera
 • soukromé duchovní obnovy
 • seznámení se s terciáři (laické sdružení sv. Dominika)
 • víkendové rekolekce pro rodiny s dětmi
 • tajuplný klášter pro děti a mládež
 • společné posezení u kávy po nedělní Mši svaté v 11 hodin
 • pro děti možnost hrát si ve studovně v přízemí nebo na klášterním dvoře
 • letní dobrovolnickou brigádu za pobyt a oběd (průvodcovské služby, příprava pokojů, služba v bazilice, úklid apod.)

 

 

Rádi přijmeme případný sponzorský dar na další rozvoj Poutního domu svaté Zdislavy. Dar je možné věnovat při vyúčtování
za ubytování nebo převodem na běžný účet Poutního domu sv. Zdislavy, číslo: 6065276339/0800 s variabilním symbolem 111.

NOVINKA – Tipy na výlety od Karla Spala: 
https://www.zdislava.cz/wp-content/uploads/Okolo-Jablonného.pdf

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz