Prohlídky

Chcete navštívit náš klášter a svatou Paní Zdislavu? Vyberte si typ prohlídky a čas, kdy vám to nejvíc vyhovuje. Těšíme se na setkání

pravy_03

Typy prohlídek

Volná prohlídka baziliky

denně od 1.5. do 1. neděle v říjnu mezi 9:00 a 17:30 hod. s polední přestávkou (12.00 – 13.00)

K dispozici vám bude stálá služba a letáčky s informacemi o sv. Zdislavě a o bazilice minor za dobrovolný příspěvek.
 Obhlídka baziliky není možná během bohoslužeb.
Hrob sv. Zdislavy je přístupný v den hlavní pouti.
Zájemci o modlitbu u hrobu sv. Zdislavy v kryptě baziliky mohou požádat o vstup stálou službu.
V kryptě není umožněn přístup k rakvím s ostatky zesnulých. 

Komentovaná prohlídka

Prohlídka zahrnuje: Zdislavský sál a klášterní ambity. Baziliku minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy vybudovanou podle projektu J. L. Hildebrandta. 
Kryptu jako součást prodlouženého okruhu prohlídky.

Turistické vstupné dospělí 50,- Kč (2,50€), snížené 30,- Kč
Příplatek za vstup do podzemí je 50,- (snížený 30,-) Kč.

Prohlídky obecně

Od května do konce září

se prohlídky konají denně kromě pondělí v pracovní dny v 9:30, 11:00, 13:00, 14:30 a 16:00 hodin
a o sobotách, nedělích a státních svátcích pouze v odpoledních hodinách.

V dubnu a říjnu

provádíme v soboty, neděle a státní svátky v 13:00, 14:30 a 16:00 hodin

Od listopadu do konce března

provádíme pouze předem ohlášené výpravy.
tel. 602 858 800, 737 911 424

Upozornění:
Na Velký Pátek a na Bílou sobotu (pátek a sobota před Velikonocemi) se na tomto sakrálním místě
komentované prohlídky z provozních a bohoslužebných důvodů nekonají.

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz