Prohlídky

Chcete navštívit náš klášter a svatou Paní Zdislavu? Vyberte si typ prohlídky a čas, kdy vám to nejvíc vyhovuje. Těšíme se na setkání

pravy_03

Typy prohlídek

Komentovaná prohlídka

Prohlídka zahrnuje: Klášterní jídelnu Klášterní ambity s výstavou kreseb sestry Česlavy Talafantové OP – Hold sv. Zdislavě. Baziliku minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy vybudovanou podle projektu J. L. Hildebrandta Kryptu jako součást prodlouženého okruhu prohlídky

! ! !

Při prohlídce krypty prosím NEOČEKÁVEJTE,
že spatříte ostatky osob v tomto místě pochovaných.

Turistické vstupné dospělí 50,- Kč (2,50€), snížené 30,- Kč Příplatek za vstup do podzemí je 50,- (snížený 30,-) Kč.

Volná prohlídka baziliky

denně od 1.5. do 30.9. mezi 9:00 a 17:30 hod. s polední přestávkou (12.00 – 13.00)

K dispozici vám bude stálá služba a letáčky s informacemi o sv. Zdislavě a o bazilice minor. V sobotu a neděli dopoledne se z důvodu bohoslužeb neprovádí. Zájemci o modlitbu u hrobu sv. Zdislavy v kryptě baziliky mohou požádat o vstup stálou službu. V kryptě není umožněn přístup k rakvím s ostatky zesnulých.
Hrob sv. Zdislavy je přístupný v den hlavní pouti (poslední sobota v květnu).

Prohlídky obecně

Od listopadu do konce března

provádíme pouze předem ohlášené výpravy.
tel. 728 093 151

Upozornění:
Na Velký Pátek a na Bílou sobotu (= pátek a sobota před Nedělí velikonoční) se na tomto sakrálním místě
komentované prohlídky z provozních a bohoslužebných důvodů nekonají.

V dubnu a říjnu

provádíme v soboty, neděle a státní svátky v 13:00, 14:30 a 16:00 hodin

 

Od května do konce září

se provádí denně kromě pondělí v pracovní dny v 9:30, 11:00, 13:00, 14:30 a 16:00 hodin a o sobotách, nedělích a státních svátcích pouze odpoledne.

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz