Aktuálně

Ohlášky v Bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy podrobnosti

Týdenní rozpis bohoslužeb podrobnosti

Zpravodaj farnosti čti zde

Facebook sv. Zdislava 

Poutě 2016

1. 5. Zahájení poutní sezóny
15.5. Vernisáž výstavy „Hold svaté Zdislavě

28. 5. Hlavní pouť ke svaté Paní Zdislavě
10. 6. Noc kostelů
více

Prosba o podporu

Prosba ke sponzorům a dobrodincům, chcete-li nám pomoci, více se dočtete zde. Všem dárcům velmi děkujeme. Bůh Vám žehnej.

Klášter