Aktuálně

Ohlášky v Bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy podrobnosti

Týdenní rozpis bohuslužeb podrobnosti

Zpravodaj farnosti čti zde

Facebook sv. Zdislava 

Poutě 2015

pout zdislava plakat 2015 orez2
21. 5. 20. výročí kanonizace svaté Paní Zdislavy

24. 5. Slavnost Seslání Ducha Svatého
29. 5. Noc kostelů
30. 5. Hlavní pouť ke svaté Zdislavě
více

Prosba o podporu

Prosba ke sponzorům a dobrodincům, chcete-li nám pomoci, více se dočtete zde. Všem dárcům velmi děkujeme. Bůh Vám žehnej.

Klášter