Farnost

Všechno o našem společenství a jeho aktivitách. Připravujeme pro vás vždy čerstvě aktualizovaný Farní zpravodaj a další důležité texty.

pravy_03

Zpravodaj duben 2016

Milí farníci, slavíme Vzkříšení našeho Pána. Radost veliká. Kristovo Vzkříšení je událost historická a zároveň i přesažená. Pokud jde o historii – Pán skutečně vstal z mrtvých. Právě to tělo, které bylo bez života pochováno do skalního hrobu, se Boží mocí třetího dne opět spojilo s Kristovou lidskou duší a oživlo. Pro nás je tato historická událost ujištěním, že vstání z mrtvých je možné. Zároveň má vzkříšený Kristus již definitivní oslavené Tělo. S tímto Tělem není vázán na prostor a čas našeho (starého) světa, byť se v něm může zjevovat. Je to Tělo, které může pobývat i v nebeské slávě i na budoucí „nové zemi“. Tento fakt je zas pramenem naší naděje, že i my, Kristu oddaní, budeme jednou po vzkříšení mrtvých v oslavených tělech zakoušet radost bez konce. Už nyní – radujme se v Pánu.

Žehná + P. Pavel Maria OP

pdf

Aktuální PDF zpravodaj

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz