Aktuálně

Ohlášky v Bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy podrobnosti

Týdenní rozpis bohoslužeb podrobnosti

Zpravodaj farnosti čti zde

Facebook sv. Zdislava 

foto.gif

Poutě 2016

1. 5. Zahájení poutní sezóny
15.5. Vernisáž výstavy „Hold svaté Zdislavě

28. 5. Hlavní pouť ke svaté Paní Zdislavě
10. 6. Noc kostelů
více

Prosba o podporu

Prosba ke sponzorům a dobrodincům, chcete-li nám pomoci, více se dočtete zde. Všem dárcům velmi děkujeme. Bůh Vám žehnej.

Výstava Hold svaté Zdislavě

Napsal ad. Kategorie: Různé

Výstava Hold svaté Zdislavě

Velkou událostí v oblasti expozic je výstava Hold svaté Zdislavě od neděle 15.5.2016 v ambitech kláštera. Půjde o mimořádné celoživotní dílo sestry Česlavy Talafantové OP, kterou si jistě mnozí pamatujete, když ještě sloužila v Jablonném.

Zpravodaj květen 2016

Napsal ad. Kategorie: Farnost

Farni zpravodaj 2016051wMilí farníci
začíná poutní sezóna a já bych Vás rád pozval na významné květnové události. Jde o tři výstavy, dvě procesí a jednu hlavní pouť. První výstava je přístupná v ambitu kláštera už od 1. května. Nese jméno V srdci paní Zdislavy a jde o unikátní výstavu dětské tvorby na téma Svatá Zdislava, manželka a matka. Sešlo se celkem 222 obrazů, z nichž 30 bylo zvlášť oceněno. Hlavní událostí v oblasti expozic bude vernisáž výstavy Hold svaté Zdislavě v neděli 15.5. v 11.15 hod. též v ambitech kláštera. Půjde o mimořádné celoživotní dílo sestry Česlavy Talafantové OP, kterou si jistě mnozí pamatujete, když ještě sloužila v Jablonném. Třetí výstava bude zahájena o týden později 22.5. v 11.15 v bazilice. Samotný název napoví o jejím obsahu: 800 let řádu dominikánů 1216 – 2016.

14. celostátní misijní pouť a misijní den dětí

Napsal P. Pavel Mayer OP. Kategorie: Různé

mp 20160514wSrdečně Vás všechny zveme na 14. celostátní Misijní pouť a Misijní den dětí v sobotu 14. května 2016 do Jablonného v Podještědí.
Papežská misijní díla v České republice představí svoje aktivity 14. května na celostátní misijní pouti v Jablonném v Podještědí. Výtěžek z akce pomůže zajistit jídlo, lékařskou péči nebo školní pomůcky pro chudé děti na Filipínách.

V srdci paní Zdislavy - vyhlášení výsledků soutěže

Napsal ad. Kategorie: Soutěž

Vsrdci pozv 1wSoutěž V SRDCI PANÍ ZDISLAVY vyhlášení výsledků a vernisáž výstavy 1. května 2016, 11:15 hodin ambit kláštera dominikánů v Jablonném v Podještědí. V roce 2015 jsme oslavili 20. výročí svatořečení Zdislavy z Lemberka. Jednou z akcí spojenou s touto událostí je také 1. ročník výtvarné soutěže pro děti ve věku od 5 do 11 let, kterou uspořádaly společně ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí, Centrum svaté Zdislavy a Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí.
Záštitu nad soutěží převzali Dominik kardinál Duka OP, primas český, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, fr. Benedikt Mohelník OP, provinciál dominikánů, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje a Jiří Rýdl, starosta města Jablonné v Podještědí. Tématem prvního ročníku soutěže je pohled na svatou Zdislavu jako manželku a matku.
Do soutěže bylo přihlášeno celkem 222 výkresů z různých koutů Čech (kromě měst Libereckého kraje to jsou např. Karlovy Vary, Uherské Hradiště, Brno, Lipník nad Bečvou a další, jeden obrázek doputoval až z Bruselu).

Zpravodaj duben 2016

Napsal ad. Kategorie: Farnost

Farni zpravodaj 201604Milí farníci, slavíme Vzkříšení našeho Pána. Radost veliká. Kristovo Vzkříšení je událost historická a zároveň i přesažená. Pokud jde o historii – Pán skutečně vstal z mrtvých. Právě to tělo, které bylo bez života pochováno do skalního hrobu, se Boží mocí třetího dne opět spojilo s Kristovou lidskou duší a oživlo. Pro nás je tato historická událost ujištěním, že vstání z mrtvých je možné. Zároveň má vzkříšený Kristus již definitivní oslavené Tělo. S tímto Tělem není vázán na prostor a čas našeho (starého) světa, byť se v něm může zjevovat. Je to Tělo, které může pobývat i v nebeské slávě i na budoucí „nové zemi“. Tento fakt je zas pramenem naší naděje, že i my, Kristu oddaní, budeme jednou po vzkříšení mrtvých v oslavených tělech zakoušet radost bez konce. Už nyní – radujme se v Pánu. Žehná + P. Pavel Maria OP

Svatá brána - rok milosrdenství

Napsal ad. Kategorie: Farnost

Svata brana 2waDrazí bratři a sestry, vstupujeme do mimořádného Svatého roku milosrdenství. V něm nám Bůh nabízí milosrdenství, které je větší než každý hřích. To je důvod skutečné naděje.
Boží moc však respektuje svobodu každého z nás. Uzdravující sílu Božího milosrdenství zakusí ten, kdo uznává, že není dokonalý, že Boží milosrdenství potřebuje a prosí o ně.

Expozice

Napsal Magdalena Švarcová OP. Kategorie: Prohlídky

Od listopadu do konce března
provádíme  pouze předem ohlášené výpravy.