Ohlášky

26.5.2017

Ohlášky farnosti v Jablonném

OHLÁŠKY 21. 5. 2017

 

Slavíme 6. neděli velikonoční – Den modliteb za pronásledované křesťany

Mše sv. jsou v 7.30 a v 10.00 v bazilice.

 

Pořad bohoslužeb

Od pondělí do pátku budou Mše sv. v 18.00 hod. a v sobotu o hlavní pouti v 7.00, 9.00 a 11.00 hod. Půl hodiny před začátkem Mše svaté je možnost svátosti smíření. O hlavní pouti se bude zpovídat celé dopoledne.

 

Svátky v týdnu

Ve středu je památka přenesení ostatků sv. otce Dominika. Ve čtvrtek máme slavnost Nanebevstoupení Páně a v sobotu je titulární slavnost svaté Zdislavy, patronky rodin a hlavní patronky litoměřické diecéze.

 

Adorace

Adorace Nejsvětější svátosti bude ve čtvrtek po Mši svaté.

 

Křest

Tuto neděli ve 14.00 hod. bude v naší bazilice pokřtěn malý  Matěj Marušák.

 

Návštěva Žitavy

Ve středu 24.5. odjíždí v 16.00 od radnice v Jablonném do Žitavy autobus na 19. oslavy města – Spectaculum Citaviae. Do programu v Žitavě jsou aktivně zapojeni i naši farníci.

 

Hlavní pouť

V sobotu o hlavní pouti přivítáme v naší bazilice otce Dominika kardinála Duku, Mons. Martina Davídka, libereckého pana hejtmana, žitavského primátora a mnoho dalších hostů. Odpoledne v 15.00 zveme do baziliky na zpívané nešpory před Nejsvětější svátostí.

 

Příští neděle je 7. velikonoční – Den modliteb za sdělovací prostředky.

Mše sv. budou v 7.30 a v 10.00 v bazilice.

bazilika_03
26.5.2017

Ohlášky farnosti v Jablonném

OHLÁŠKY 21. 5. 2017

 

Slavíme 6. neděli velikonoční – Den modliteb za pronásledované křesťany

Mše sv. jsou v 7.30 a v 10.00 v bazilice.

 

Pořad bohoslužeb

Od pondělí do pátku budou Mše sv. v 18.00 hod. a v sobotu o hlavní pouti v 7.00, 9.00 a 11.00 hod. Půl hodiny před začátkem Mše svaté je možnost svátosti smíření. O hlavní pouti se bude zpovídat celé dopoledne.

 

Svátky v týdnu

Ve středu je památka přenesení ostatků sv. otce Dominika. Ve čtvrtek máme slavnost Nanebevstoupení Páně a v sobotu je titulární slavnost svaté Zdislavy, patronky rodin a hlavní patronky litoměřické diecéze.

 

Adorace

Adorace Nejsvětější svátosti bude ve čtvrtek po Mši svaté.

 

Křest

Tuto neděli ve 14.00 hod. bude v naší bazilice pokřtěn malý  Matěj Marušák.

 

Návštěva Žitavy

Ve středu 24.5. odjíždí v 16.00 od radnice v Jablonném do Žitavy autobus na 19. oslavy města - Spectaculum Citaviae. Do programu v Žitavě jsou aktivně zapojeni i naši farníci.

 

Hlavní pouť

V sobotu o hlavní pouti přivítáme v naší bazilice otce Dominika kardinála Duku, Mons. Martina Davídka, libereckého pana hejtmana, žitavského primátora a mnoho dalších hostů. Odpoledne v 15.00 zveme do baziliky na zpívané nešpory před Nejsvětější svátostí.

 

Příští neděle je 7. velikonoční – Den modliteb za sdělovací prostředky.

Mše sv. budou v 7.30 a v 10.00 v bazilice.

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 47125 Jablonné v Podještědí, IČ 18383807,
Tel.: 487 762 105, e-mail: jablonne@op.cz